Årsmøte i Søndre Land IL Fotball

Velkommen til årsmøte i Søndre Land IL Fotball

tirsdag 22. mars kl 1900 på Sportshytta

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møtedirigent og møtereferent
3. Årsmelding
4. Regnskap 2021
5. Innkomne saker
6. Fastsettelse av treningsavgift 2022
7. Budsjett 2022
8. Valg
Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.