INNKALLING TIL ÅRSMØTE      

SØNDRE LAND IDRETTSLAG FOTBALL YNGRES

Tirsdag 26.3.19 kl 20.00, SPORTSHYTTA

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møtedirigent og møtereferent
 3. Årsmelding
 4. Regnskap 2018
 5. Budsjett 2019
 6. Navneendring/fusjon med SLIL Fotball Senior
 7. Fastsettelse av treningsavgift for 2019
 8. Godkjenning av sportsplan og klubbhåndbok
 9. Lovnorm
 10. Innkomne saker
 11. Valg

Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Styret

post@sl-yngres.no