INNKALLING TIL ÅRSMØTE      

SØNDRE LAND IDRETTSLAG FOTBALL 

Tirsdag 2.3.21 kl 19.00, SPORTSHYTTA

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møtedirigent og møtereferent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap 2020
  5. Budsjett 2021
  6. Fastsettelse av treningsavgift for 2021
  7. Innkomne saker
  8. Valg

Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Styret

post@sl-yngres.no