INNKALLING TIL ÅRSMØTE      

SØNDRE LAND IDRETTSLAG FOTBALL YNGRES

Torsdag 22.3.18 kl 19.00, SPORTSHYTTA

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møtedirigent og møtereferent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap 2017
  5. Innkomne saker
  6. Fastsettelse av treningsavgift for 2018
  7. Budsjett 2018
  8. Valg

Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Styret

post@sl-yngres.no