INNKALLING TIL  EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE      

SØNDRE LAND IDRETTSLAG FOTBALL 

Tirsdag 4. mai 2021 – kl 20.00 – Sportshytta

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møtedirigent og møtereferent
  3. Alliansen fremtid

Styret

Påmelding for medlemmer utenom styret gjøres til:  post@sl-yngres.no   innen 3. mai.