OBS: Les lenger ned for ekstra vaske- og kioskregler gjeldende høst 2020 pga korona-situasjonen!

ÅPNINGSTIDER
Kiosken skal være åpen mandag-fredag kl 17.30-20.00 (eller til siste Yngres-kamp er ferdig).

PENGER

Kioskvaktene skal hente pengeskrinet på Rema 1000 før kiosken åpner.
Det er kr 2.000 i vekslepenger, og kassa gjøres opp etter endt kioskvakt. Overskudd (alt over 2.000) legges sammen med oppgjørsskjema (finnes i kiosken) i lukket konvolutt i kassa og merkes med dato.
Oppgjørsskjema skal skrives under av 2 personer (kioskvaktene).

DOMMERUTGIFTER

Dommere i klasse 6-13 år betales fra kassa, lagledere sørger for dommerkvittering og denne skal være signert av dommer og lagleder. Kvittering legges i postkassen i kiosken. (Har lagleder glemt å skrive ut dommerkvittering ligger det noen ekstra eksemplarer i kiosken.)

VARER

Kioskvaktene går igjennom varebeholdning og vaffelrøre ved stenging og gir beskjed til Kjersti, 915 48 584, hvis de mener det trengs påfyll.

ØVRIGE OPPGAVER

Ved åpning av kiosken skal is-flagg henges ut, og søppelkasser settes fram.
I kiosken vil det henge en oversikt over nummererte baner, og kioskvaktene skal ha tatt ut oversikt over hvilke lag som spiller på hvilke baner før kiosken åpner. Dette for å kunne hjelpe gjestelag å finne fram til riktig bane. For øvrig forventes det at alle kioskvakter opptrer imøtekommende mot kunder, eller andre som henvender seg i kiosken.

Ved stenging av kiosken skal det være ryddet/vasket og  søppelkasser skal være tømt i container og satt på plass.

I garderobene henger det oppslag som forteller hvordan garderoben skal forlates, men kioskvaktene har likevel ansvar for å se til at garderober, toalett og gang i 1. etg er ryddet og kostet, før de forlater huset.

Torsdags-vaktene vasker gulvet i kiosken, wc oppe og nede, garderober og trapp. Vaskesaker i bøttekott i gangen.

Sett opp 3 personer pr vakt på torsdager, der en kun har vaskeansvar.

Til slutt: Det er veldig hyggelig om kioskvakter baker kake for salg i kiosken

Tilpassede kioskregler høst 2020: Kioskrutiner som vanlig, med noen unntak.

Sett helst opp 3 stk pr. dag da det er endel mere vasking nå enn tidligere.

Vi prøver å unngå og bruke kontanter, men kassa er i kiosken så det er litt kontanter der hvis det er absolutt nødvendig.

Dommerkvitteringer legges i kassa, men NB! Det må føres på kontonr til dommer + hva slags kamp som er spilt (7èr, 9èr e.l.) Det vil gå noen dager da før penger er på konto.

Ekstra hygiene i kiosk med at vi spriter hender og alle overflater flere ganger i løpet av vakta. Det skal være 1 m avstand i evt. kø. Og de som er kiosken skal også holde 1 m avstand. Dette kan f.eks gjøres ved at en står et annet sted og steker vafler, og at det kun er 1 stk bak disken i kiosken. Noen er mye sammen ellers også, så dette må dere gjøre som dere føler dere komfortable med.

Eks. til fordeling av arb.oppg: 1 i kiosk, 1 til å vaske, og 1 til å hjelpe til der det trengs.

Husk å tømme søppel hver dag.

Ipad og Izettle ligger i øverste skuff inni hjørnet i kiosken.

Nøkkel til dør ut fra kiosken og ut på parkeringa ligger i kassa, og det anbefales å la denne døra stå åpen da det er veldig varmt inne. Sett evt en stol i døra hvis dere ikke ønsker å ha folk inn der. Men ved behov kan det også selges over disken. Se an evt.kø ute.

Ellers følges de vanlige kioskreglene.

Ved spml send sms til Heidi Lysen, mob 93832940

Vaskerutiner høst 2020

*Vaskeutstyr på vaskerommet i gangen

*Vaske toaletter (den midterste doen er stengt), ytre gang, midtre gang og innerste gang + gangen utenfor kiosken.

* I gangene er det gulvet som skal vaskes + dørhåndtak.

*På toalettene skal vask/doer, gulv og dørhåndtak vaskes godt. Det skal også sprites på vasken og på evt. såpe som står der.

*Vaske inne i kiosken ved stengetid slik at det er reint til dagen etter.

*Vaske dommergarderobe (gulv, dørhåndtak + evt andre kontaktflater), det er den midterste garderoben på hø.side i innerste gangen.

*Vaske gulv i de andre garderobene etter behov( Garderobene er ikke i bruk til lag nå foreløpig, men det hender at det trengs en gulvvask der hvis baller og utstyr har blitt oppbevart der)

*Fylle opp toalettpapir, tørkepapir og såpe ved behov.

Si fra til Heidi Lysen på sms hvis det mangler noe eller dere lurer på noe. Tlf 93832940