ÅPNINGSTIDER
Kiosken skal være åpen mandag-fredag kl 17.30-20.00 (eller til siste Yngres-kamp er ferdig).

PENGER

Kioskvaktene skal hente pengeskrinet på Rema 1000 før kiosken åpner.
Det er kr 2.000 i vekslepenger, og kassa gjøres opp etter endt kioskvakt. Overskudd (alt over 2.000) legges sammen med oppgjørsskjema (finnes i kiosken) i lukket konvolutt i kassa og merkes med dato.
Oppgjørsskjema skal skrives under av 2 personer (kioskvaktene).

DOMMERUTGIFTER

Dommere i klasse 6-13 år betales fra kassa, lagledere sørger for dommerkvittering og denne skal være signert av dommer og lagleder. Kvittering legges i postkassen i kiosken. (Har lagleder glemt å skrive ut dommerkvittering ligger det noen ekstra eksemplarer i kiosken.)

VARER

Kioskvaktene går igjennom varebeholdning og vaffelrøre ved stenging og gir beskjed til Kjersti, 915 48 584, hvis de mener det trengs påfyll.

ØVRIGE OPPGAVER

Ved åpning av kiosken skal is-flagg henges ut, og søppelkasser settes fram.
I kiosken vil det henge en oversikt over nummererte baner, og kioskvaktene skal ha tatt ut oversikt over hvilke lag som spiller på hvilke baner før kiosken åpner. Dette for å kunne hjelpe gjestelag å finne fram til riktig bane. For øvrig forventes det at alle kioskvakter opptrer imøtekommende mot kunder, eller andre som henvender seg i kiosken.

Ved stenging av kiosken skal det være ryddet/vasket og  søppelkasser skal være tømt i container og satt på plass.

I garderobene henger det oppslag som forteller hvordan garderoben skal forlates, men kioskvaktene har likevel ansvar for å se til at garderober, toalett og gang i 1. etg er ryddet og kostet, før de forlater huset.

Torsdags-vaktene vasker gulvet i kiosken, wc oppe og nede, garderober og trapp. Vaskesaker i bøttekott i gangen.

Sett opp 3 personer pr vakt på torsdager, der en kun har vaskeansvar.

Til slutt: Det er veldig hyggelig om kioskvakter baker kake for salg i kiosken