J/G6 – info!

GJØVIK-pulja:
Bøverbru
Eina
Fluberg
Gjøvik Lyn – 7 lag
Kapp – 2 lag
Kolbu/KK – 2 lag
Reinsvoll
Skreia  – 3 lag
Søndre Land
Vind  – 8 lag
Lena – 3 lag

Pr. spilledag vil lagene spille 2 kamper av 2 x 10 minutter.

Vi vil så raskt vi får avklart dato med den enkelte arrangør sende ut kampoppsett med tidspunkter.

Vi tar også sikte på å gjennomføre et informasjonsmøte med lagene før 17. mai for å skape en felles forståelse for hvordan vi og dere ønsker at arrangementene og kampene skal gjennomføres.

Vedlagt finnes informasjon om 3-er fotball.

Med vennlig hilsen
Indre Østland Fotballkrets

Bjørn Nybu
Daglig Leder

INNFØRING AV 3-ER FOTBALL FOR KLASSEN JENTER / GUTTER 6 ÅR.

Indre Østland Fotballkrets har, sammen med alle andre fotballkretser, vedtatt å innføre 3-er fotball som spillform i klassene Jenter og Gutter 6 år fra og med sesongen 2015.
Denne endringen er i tråd med vedtaket på NFF`s Fotballting i mars 2014 hvor det ble besluttet å innføre treerfotball i klassen.
Motivasjonen for endringen var for å oppnå en enda bedre utvikling, jevnbyrdighet og fair play.

Treerfotball

Treerfotball innføres for aldersgruppen under 7 år.

Hvorfor:

For de under 7 år kan femmerfotball bli litt for komplekst. Vi ønsker å erstatte femmerfotball med treerfotball for denne aldersgruppen fordi treerfotball er bedre tilpasset spillernes modenhet – både i hodet og i beina. I treerfotballen er man alltid involvert fordi ballen aldri er så langt unna at man minster kontakten med spillet. Spillerne i denne aldersgruppen vil føle seg mer delaktig og oftere oppleve mestring i treerfotball sammenlignet med femmerfotball.

Gjennom mer ballkontakt og hyppigere mestringsopplevelse blir aktiviteten morsommere og mer utviklende for barna. Vi håper at dette på sikt vil kunne føre til at flere begynner – og at flere fortsetter – med fotball.

Hvordan

Treerfotball spilles med tre utespillere på små mål uten keeper.