Foreldrevettregler

 • Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
 • Gi oppmuntring til alle spillere – ikke bare ditt eget barn
 • Gi oppmuntring i medgang og motgang
 • Respekter trener/lagleders bruk av spillere, seriøse innspill kan du gi etter kampen
 • Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
 • Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
 • Vis resept for klubbens arbeid, delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 • Vis respekt for andre – ikke røyk på sidelinja
 • Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier