Krav om politiattest i Søndre Land IL Fotball Yngres

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Søndre Land IL Fotball Yngres blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med den styreoppnevnte ansvarlige for ordningen i idrettslaget

De ansvarlige har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan innhente politiattest:
1: Du må ha bekreftelse for formål med politiattesten. Dette får du ved henvendelse til styret eller post@sl-yngres.no
2: Du søker om politiattest på nettet https://attest.politi.no/ . Innlogging med MinID eller BankID. Bekreftelsen fra Yngres om formålet med politiattesten må skannes og legges ved søknaden.
(Har du ikke mulighet til å søke elektronisk finner du søknadsskjema og adresse her)
3: Når du mottar politiattesten skal denne forevises idrettslagets representant umiddelbart.

Søndre Land IL Fotball Yngres skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Attesten gjelder i 3 år.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Les mer om politiattester her

Med vennlig hilsen
Styret i Søndre Land IL Fotball Yngres