Kurset ble arrangert av IØFK (Indre Østland Fotballkrets) med Rune Ødegårdsstuen som kursholder, og var første del i en serie av flere kurs i Norges Fotballforbunds utdanningsløp for trenere.

Styret er veldig godt fornøyd med oppslutningen fra trenere som ønsker kursing og bruker av sin fritid for å styrke kompetansen. 20 personer – hvorav 6 egne dametrenere, har vært på trenerkurs på stadion fredag og lørdag. Mange positive unge spillere har også vært med som treningsobjekter på deler av kurset – veldig viktig for gjennomføringen av kurset.

Aktiviteten har vært stor på kunstgresset og sportshytta i helga!

20161029_123313_l