Dommerkurs blir i uke 22, enten mandag 27., tirsdag 28. eller onsdag 29. mai.

Nærmere info kommer.
Dommerkoordinator Søndre-Land Fotball
Per-Tore Lundberg,
959 72 226